Afsætning af større bygninger og etagebyggerier

Effektivitet og præcision er afgørende når det kommer til afsætning af store bygninger, etage- og elementbyggeri. Landinspektøren spiller en central rolle i denne proces ved at sikre, at alle elementer placeres korrekt i forhold til hinanden og i overensstemmelse med projektets planer.

Vi tager ansvaret og afsætter byggeriet i tæt samarbejde med bygherre, arkitekt og ingeniør. Vi lægger vægt på en god dialog som forudsætning for et godt samarbejde og vi tilstræber, at vi kan stå klar med kort varsel.

Kontakt os

Afsætning af enfamiliehuse og IBS-attester

Landinspektørfirmaet Schroll-Andersen er garant for, at dit byggeri bliver placeret korrekt og at det overholder gældende lovgivning, servitutter og lokalplan. Vi modtager derfor gerne din bygningstegninger og forestår bygningsafsætning samt udfører en IBS-attest (landinspektør-attest), som dokumenterer, at afsætningen af dit byggeri bliver udført ordentligt.

IBS-attesten giver ligeledes kommunen og din bank en sikkerhed for, at byggeriet overholder de forskellige krav, der stilles til byggetilladelse, byggelovgivning og servitutter.

Vi foretager også gerne en situationsmåling af grunden og terrænet samt en skelundersøgelse og konstatering. Det kan være til god nytte for den arkitekt, der skal tegne og planlægge placeringen af dit nye hus, således at placeringen af huset, bliver mest optimal og lovlig.

Kontakt os

Afsætning af vejprojekter og broer

Landmåling spiller en afgørende rolle i alle faser af afsætning af vejprojekter og broer. Fra den indledende planlægning til den endelige konstruktion, sikrer landinspektøren at projektet udføres præcist og effektivt.

Kontakt os

Afsætning af tilbygninger, garager mv

Drømmer du om en ny tilbygning, garage eller udestue? Før du går i gang med mursten og mørtel, er det afgørende at sikre en præcis placering på din grund. Her spiller landmåling en afgørende rolle.

Kontakt os