Opmåling og dokumentation af fiberkabelprojekter

Fibernet-projekter er afgørende for at udvide bredbåndsforbindelser og forbedre den digitale infrastruktur. Landmåling spiller en central rolle i disse projekter både ved at sikre nøjagtig digital dokumentation for placering af fiberrørene, men også ifm. dataindsamling til planlægning og design.

Kontakt os

Opmåling og dokumentation af elkabelprojekter

Opmåling af vandledninger er en vigtig del af vedligeholdelse og drift af vandforsyningsnetværk. Landmåling spiller en central rolle i denne proces, da det sikrer nøjagtig placering og dimensionering af ledningerne.

Kontakt os

Opmåling af vandledningsprojekter og spildevandsprojekter

Nøjagtige landmålingsdata er afgørende ved opmåling af spildevandsprojekter for at:

  • Planlægge ruten for ledninger og pumper
  • Bestemme placeringen af skakte og andre installationer
  • Beregne jordmængder til udgravning og fyld
  • Sikre overholdelse af gældende regler og standarder
Kontakt os