Ejendomsudvikling

Landmåling spiller en afgørende rolle i ethvert ejendomsudviklingsprojekt. Uanset om det drejer sig om et parcelhus, en boligblok eller et industriområde, er nøjagtige landmålinger afgørende for at sikre:

 • Overholdelse af gældende love og regulativer
 • Korrekt afgrænsning af ejendomme
 • Optimeret pladsudnyttelse
 • Grundig dokumentation
Kontakt os

Rådgivning i forbindelse med byggerier, tinglysning og lovgivning

Landinspektørfirmaet Schroll-Andersen tilbyder rådgivning inden for byggeri, tinglysning og lovgivning med fokus på landmåling:

 • Byggeri
 • Tinglysning
 • Lovgivning
 • Landmåling
Kontakt os

Tinglyst servitutter

En tinglyst servitut er en rettighed over en anden ejendom, der er registreret i tinglysningsbogen. Servitutter kan omfatte en række forskellige rettigheder, f.eks.:

 • Ret til at færdes over en fremmed ejendom
 • Ret til at lægge ledninger eller rør i en fremmed ejendom
 • Ret til udsigt

Landmåling spiller en afgørende rolle i forbindelse med tinglyste servitutter, da det ofte er nødvendigt at fastlægge den præcise placering af servitutten på ejendommene.

Kontakt os

Matrikulære forhold og lovgivning

Udstykningsloven er den primære lovgivning, der styrer matrikulære forhold i Danmark. Loven fastsætter rammerne for landmåling og sikrer, at ejendomsgrænser er nøjagtigt defineret og registreret. Landmålere er autoriseret til at udføre landmålinger i henhold til lovgivningen og sikre, at alle krav er opfyldt.

Kontakt os