Situations- og terrænopmåling

Situations- og terrænopmåling udføres ofte ved en kombination af GPS-måling og traditionel landmåling med totalstation. Vi sikrer derved den bedste og højeste nøjagtighed for vores opmålinger.

Vores opmålingsdata  anvendes til at kunne dokumentere de fysiske forhold, hvilket kan være koter til terræn, overflader, dæksler mv. samt bygninger med bygningsdetaljer som gulv, kip, tag, vinduer mv.

Opmålingerne bruges til at skabe detaljerede kort og modeller, der anvendes til en række forskellige planlægnings- og projekteringsopgaver.

Eksempler kan være:

Grundlag for nye bygnings- eller renoveringsprojekter

Ombygning eller tilbygning til eksisterende bygninger.

Infrastruktur såsom nye veje, ændringer af veje eller fortovs-projekter.

Kontakt os

Opmåling af ejendomme og bygninger

Opmåling af bygninger og ejendomme foretages i samarbejde med bygherre, arkitekt, ingeniør eller anden rådgiver. Vi leverer en præcis opmåling af bygningen til brug for en videre projektering i forbindelse med ombygning eller tilbygning. Vi sikrer at de korrekte højder og koter fastlægges og at essentielle detaljer i eksisterende bygninger måles og kortlægges.

Vi gennemgår alle relevante dokumenter, såsom tidligere landmålinger og ejendommens matrikulære grænser samt byggetilladelser, lokalplaner og servitutter. Dette giver et overblik over, hvad der er vigtigt at tage hensyn til i projekteringen og bebyggelsen.

Vi forestår ligeledes præcise bygnings- og bro-opmålinger samt deformationsopmålinger til brug for vurdering af sætninger, hvor der kan være fare for deformation og bygningsskader.

Kontakt os

Opmåling af vandløb og vådområde

Vi har foretaget adskillige større vandløbsopmålinger, hvor vi har opmålt og kortlagt vandløbets egenskaber og omgivelser for at beregne dets hydrologi og geografi. Her opmåles tvær- og længdeprofiler for at bestemme vandløbets bredde, dybde, strømhastighed og terrænfunktioner langs forløbet.

Sammenholdt med opmålinger af vådområder og kystforløb er disse oplysninger afgørende for vandløbsforvaltning, oversvømmelseskontrol, miljøovervågning og planlægning af infrastrukturprojekter. Vandløbsopmålingerne er vigtige for at understøtte bæredygtig vandressourceforvaltning og beskyttelse af miljøet.

Kontakt os

Matrikulær opmåling

Har du brug for at kende din ejendomsgrænse til naboen eller vejen? Skal du bygge til, plante hæk, købe jord af din nabo eller udstykke en ny ejendom?, Som landinspektører kan vi være behjælpelige med konstatering af skellet eller med at yde rådgivning i forhold til dine muligheder i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi foretager opmålingen, håndterer ansøgningen til myndigheder, indhenter nødvendige dokumenter og tilladelser i samarbejde med vores professionelle samarbejdspartnere og sørger for at sagen bliver godkendt og tinglyst.

Kontakt os