Opmåling

Situations- og Terrænopmåling
Opmåling af ejendomme og bygninger
Opmåling af vandløb og vådområde
Havneopmåling
Matrikulær opmåling
Læs mere

Afsætning

Afsætning af større byggerier og etagebyggerier mv.
Afsætning af enfamiliehuse og IBS-attester
Afsætning af vejprojekter og broer
Afsætning af tilbygninger, garager mv
Læs mere

Ledningsregistrering

Opmåling og dokumentationer af fiberkabelprojekter
Opmåling og dokumentation af elkabel-projekter
Opmåling af vandledning- og spildevandsprojekter
Læs mere

Rådgivning

Ejendomsudvikling, byplanlægning mv.
Rådgivning i forbindelse med byggeri, tinglysning og lovgivning
Matrikulære forhold og lovgivning, Udstykning arealoverførelse mv.
Tinglysning, servitutter mv
Læs mere